4 Persediaan Bagi Menghadapi Pertandingan

4 Persediaan Bagi Menghadapi Pertandingan

Persediaan Fizikal

  • Aspek yang penting dalam program latihan.
  • Bertujuan meningkatkan potensi dan memperkembangkan keupayaan biomotor ke tahap optimum.

.

.

Persediaan Taktikal

  • Satu perancangan atau stretegi yang akan digunakan semasa pertandingan
  • Pengurusan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancaangan atau strategi.

.

.

Persediaan Teknikal

  • Kaedah spesifikasi untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran

.

.

Persediaan Psikologi

  • Melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat, mengawal kebimbangan, motivasi, imageri dan stimulasi

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *